БазениЗа превземање на каталогот: со десен клик изберете "Save target As"from "right click" mouse menu, select "Save target As"
Copyright ©2007 www.santem.com.mk